Produksjonsutstyr har utviklet seg langt

07 november 2019
Mathias Bjelland
Produksjonsutstyr har utviklet seg langt

De forskjellige typer produksjonsutstyr

Når vi tenker på produksjon, tenker vi normalt sett på samlebånd som gir tusenvis av eksemplarer av hvert produkt hver dag. Dette systemet har gjort at milliarder mennesker over hele verden kan glede seg over forbrukerprodukter og en høyere livskvalitet. Men de fleste av oss tenker ikke på de store maskinene som brukes til å kjøre disse samlebåndene. Mange av oss lurer ikke på hvordan maskinene som ble brukt i automatisert produksjon ble til.

I motsetning til masseproduserte widgets, produseres ikke disse delene av produksjonsutstyr på en maskinfabrikk et sted, men bygges nøye hver for seg. Dette er av to hovedgrunner. Den første skyldes at ikke så mange eksemplarer av produksjonsmaskiner blir bestilt til enhver tid, og derfor gjør det uklokt for produsenter å masseprodusere disse maskinene. Den andre grunnen er de enorme kostnadene for hver enhet av produksjonsutstyr, noe som gjør at alle som bestiller dem er veldig krevende når det gjelder kvaliteten på utstyret.

AI er fremtiden innen produksjonsutstyr

Hovedtypen av produksjonsutstyr er den for autopilot masseproduksjon og AI assistert spesialproduksjon. Maskinene som brukes i autopilot masseproduksjon er maskiner som opererer under veldig enkle og smale instruksjoner. Disse maskinene er bare i stand til å utføre noen få oppgaver som den eksplisitt var designet for og kan ikke håndtere noe utenfor det det er programmert å gjøre.

Det spesialiserte utstyret til AI er langt mer fleksibelt i hva det kan gjøre, men det er mye dyrere å lage. Disse maskinene har et innlæringsprogram bygget inne i dem som lar dem håndtere komplekse situasjoner som ikke eksplisitt er programmert i dem, slik at de kan produsere produkter med høyere verdi. Alt sagt, produksjonsutstyr og maskiner er på en måte de usungne heltene på fabrikkgulvet, som jobber bort og er pålitelige selv når vi ikke er det.

Flere nyheter

15. februar 2024

Hva er casino?